We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
-20 % alennus valituista tuotteista SAA ALENNUSKOODI

Rekisteriseloste

Tietosuojakäytäntö

Tämä verkkosivusto kerää joitakin Henkilötietoja Käyttäjiltä.

1. Omistaja ja Tiedonkerääjä

Europosters, s.r.o., Hlavní 4, 252 03. Štěchovice (Tsekin tasavalta), ALV 05040418 Omistajan sähköpostiosoite: info@europosters.eu

2. Kerätyn Tiedon tyypit

Henkilötietojen joukossa, joita tämä Verkkosivu kerää itsekseen tai kolmansien osapuolten kautta, on: Evästeet;Käyttötiedot; sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; puhelinnumero; osoite; yrityksen nimi; ALV-numero; maa; Postinumero; kaupunki. Täydet yksityiskohdat jokaisesta kerätystä Henkilötietojen tyypistä tarjotaan tietosuojakäytännön osioissa tai erityisillä teksteillä, jotka näytetään ennen Tiedonkeruuta.

Henkilötiedot voidaan tarjota vapaasti Käyttäjän puolesta, tai jos kyseessä on Käyttötietoja, ne kerätään automaattisesti tätä Verkkosivua käytettäessä.

Ellei toisin määritelty, kaikki tämän Verkkosivuston pyytämä Data on pakollista ja mikäli Datan tarjoaminen epäonnistuu, tämä Verkkosivusto ei välttämättä pysty tarjoamaan sen palveluja. Tapauksissa, joissa tämä Verkkosivusto erikseen huomauttaa ettei Data ole pakollista, Käyttäjät eivät voi tiedottaa tätä Dataa ilman seurauksia palveluiden saatavuudelle tai toiminnalle.

Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja mitkä Henkilötiedot ovat pakollisia voivat olla yhteydessä Omistajaan.

Kaikki Evästeiden käyttö - tai muiden jäljittimien käyttö - tämän Verkkosivuston tai sen kolmansien osapuolten palveluiden omistajien käyttö tällä Verkkosivustolla antaa tarkoituksen Palveluiden tarjoamiseen Käyttäjän tarvitsemana, lisäksi kaikkiin muihin tarkoituksiin kuvailtuna tässä asiakirjassa ja Evästekäytännössä, mikäli vapaana. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista kolmansien osapuolten saamista ja tarvitsemista Henkilötiedoista, julkaistuna tai jaettuna tämän Verkkosivun kautta sekä vahvistamisesta, että heillä on kolmannen osapuolen lupa antaa Data Omistajalle.

3. Tila ja Tietojen käsittelypaikka

3.1. Käsittelymenetelmät

Omistaja vastaa tarvittavasti turvallisuustoimista estääkseen luvattoman pääsyn, paljastuksen, muutoksen tai luvattoman Tietojen tuhoamisen.

Tietojen käsittely tehdään varoen käyttämällä tietokoneita ja/tai IT-työkaluja, seuraten organisaatiomenettelyjä ja toimintoja liittyen tiukasti mainittuihin tarkoituksiin. Lisäksi, joissakin tapauksissa Omistajan lisäksi, Tiedot voivat olla käytettävissä henkilöille vastuussa ja mukana tämän verkkosivuston operoinnissa (hallinto, myynti, markkinointi, laki, järjestelmän hallinta) tai ulkoisilla osapuolilla (kuten kolmansien osapuolten teknisten palvelujen tuottajat, postinkantajat, palveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), tarvittaessa, Omistajan tiedonkäsittelijät. Päivitetty lista näistä osapuolista voidaan pyytää Omistajalta milloin tahansa.

3.2. Käsittelyn oikeusperusta

Omistaja saattaa prosessoida Henkilötietoja liittyen Käyttäjiin mikäli jokin seuraavista kohdista on pätevä:

● Käyttäjät ovat suostuneet yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen. Huomautus: Jonkin lainsäädännön mukaan Omistaja saattaa olla oikeutettu käsittelemään Henkilötietoja kunnes Käyttäjä kieltäytyy käsittelystä (“vetäytyy”), ilman tarvetta tukeutua suostumukseen tai mihin tahansa seuraavaan oikeusperustaan. Tämä ei kuitenkaan koske tilannetta, jolloin Henkilötietojen prosessointi koskee Eurooppalaista tietojenkäsittelylakia;

● Tietojen toimittaminen on välttämätöntä Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai sen mahdollisten ennen sopimusta tehtävien velvoitteiden täyttämiseksi; ● Käsittely on välttämätöntä Omistajalle kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

● Käsittely liittyy tehtävään, jota toimitetaan yleisen edun vuoksi tai viranomaisen toimittamana;

● Käsittely on välttämätöntä Omistajan tai kolmannen osapuolen laillisiin tarpeisiin; Joka tapauksessa, Omistaja mielellään tarkentaa yksityiskohtaisia laillisia perusteita, jotka liittyvät käsittelyyn, ja tarkemmin, onko Henkilötietojen toimittaminen lakisääteistä tai sopimusvaatimus tai vaatimus sopimuksen tekemiseksi.

3.3. Paikka

Henkilötietoja käsitellään Omistajan toimistotiloissa ja kaikissa paikoissa, joissa mukana olevat osapuolet käsittelyssä sijaitsevat.

Riippuen Käyttäjän sijainnista, tiedonsiirto saattaa koskea Käyttäjän Tietojen siirtoa heidän kotimaansa ulkopuolelle.

Käyttäjät ovat oikeutettuja saamaan lisää tietoa oikeudellisista perusteista Tiedonsiirrosta Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan tai mihin tahansa kansainväliseen organisaatioon kansainvälisen julkisoikeuden hallinnoimana tai kahden tai useamman maan perustamaan organisaatioon, kuten YK, ja Omistajan käyttämistä turvallisuusmenetelmistä Tietojen turvaamiseksi.

Mikäli tällainen siirto tapahtuu, Käyttäjät voivat saada lisätietoa tarkastelemalla merkitykselliset kohdat tästä dokumentista tai pyytää lisätietoja Omistajalta hyödyntämällä informaatiota yhteysosiosta.


3.4. Retentioaika

Henkilötietoja voidaan käsitellä ja varastoida niin kauan kuin tarpeellista keräilyn tarkoituksenmukaisesti.

Tästä johtuen:

Henkilötiedot, jotka on kerätty omistajan lainmukaisiin tarkoituksiin (esim. kaupalliseen viestintään) voidaan säilyttää niin kauan kuin tarpeellista näiden syiden täyttämiseksi. Kaupalliset viestit lähetetään käyttäjille koko heidän suostumuksensa ajan. Asiakkaiden kohdalla, kaupalliset viestit lähetetään heidän tilaukseensa, kunnen tilaus lopetetaan, tai kunnes tällaista tiedonkäsittelyä vastustetaan. Kaupallista viestintää lähetetään kuitenkin enintään 10 vuotta. Omistaja pyytää uuden suostumuksen. Käyttäjät voivat löytää tarkempaa tietoa omistajan oikeutetusta edusta asiaankuuluvista kohdista tästä

dokumentista tai olemalla yhteydessä omistajaan. Omistaja saattaa olla oikeutettu säilyttämään Henkilötietoja kauemmin milloin tahansa Käyttäjä on antanut luvan vastaavaan käsittelyyn, niin kauan kunnes suostumusta ei peruuteta. Lisäksi, Omistaja saattaa olla velvoitettu säilyttämään Henkilötietoja kauemmin kuin vaadittu, tapauksissa, joissa hänellä on laillinen velvoite tai viranomaisen määräys.

Kun retentioaika päättyy, Henkilötiedot tulee poistaa. Siksi, oikeus pääsyyn, oikeus poistamiseen, oikeus oikaisuun ja oikeus tiedonsiirtoon umpeutuu retentioajan määräajan päättyessä.

4. Käsittelyn tarkoitukset

Tiedot koskien Käyttäjää kerätään, jotta Omistaja voi tarjota sen palveluja, noudattaa laillisia velvoitteita, vastata täytäntöönpanopyyntöihin, suojata sen oikeuksia ja etuja (tai sen Käyttäjien tai kolmansien osapuolien), havaita haitallista tai petollista toimintaa sekä seuraavia: Analytiikka, Yhteydenotto Käyttäjään, Rekisteröinti ja varmistus, vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten kanavien ja foorumeiden kanssa, Mainonta, Uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiskohdistaminen, Tagien Hallinta, Sisällön näyttäminen ulkoisilla alustoilla, Liikenteen optimointi ja levittäminen, Pääsy kolmansien osapuolten tileille ja Sisällön suorituskyky ja toiminnan testaaminen (A/B testaus).

Tarkempaa tietoa näihin tarkoituksiin käytetyistä Henkilötiedoista Käyttäjä saa osiosta “Yksityiskohtaiset tiedot Henkilötietojen käsittelystä”.

5. Yksityiskohtaiset tiedot Henkilötietojen käsittelystä

Henkilötiedot kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavat palvelut käyttävät niitä:

5.1. Pääsy kolmansien osapuolten tileille

Tämänkaltainen palvelu sallii tämän Verkkosivun pääsyn Dataan sinun tililläsi kolmannen osapuolen palvelun kautta ja suorittaa toimintoja sillä.

Nämä palvelut ei aktivoidu automaattisesti mutta vaativat selvän valtuutuksen Käyttäjältä.


Pääsy Facebook-tilille (Facebook, Inc.)

Tämä palvelu sallii tämän Verkkosivun olla yhteydessä Käyttäjänsä tilille Facebookin sosiaalisessa verkostossa Facebook, Inc:in tarjoamana.

Luvat pyydetty: About me; Activities; Age range.

Tietosuojakäytäntö (US)Tämän Verkkosivun pyytämät Facebook luvat

Tämä verkkosivu saattaa pyytää joitakin Facebook lupia, jotka sallivat sen suorittaa toimintoja Käyttäjän Facebook-tilillä ja hakea informaatiota sieltä, sisältäen Henkilötietoja. Tämä palvelu sallii tämän Verkkosivun olla yhteydessä Käyttäjänsä tilille Facebookin sosiaalisessa verkostossa Facebook, Inc:in tarjoamana.

Lisää tietoa seuraavista luvista, seuraa Facebook luvat dokumentti ja Facebook tietosuojakäytäntö.

Kysytyt luvat ovat seuraavat:

Perustiedot: Oletusarvoisesti sisältää tietyt Käyttäjän Tiedot kuten henkilötodistus, nimi, valokuva, sukupuoli ja heidän sijaintinsa. Tietyt Käyttäjän yhteydet kuten Ystävät, ovat myös käytettävissä. Mikäli Käyttäjä on julkistanut suuremman osan Tiedoistaan, on silloin enemmän informaatiota saatavilla.

About Me: Tarjoaa pääsyn profiilin 'About Me' osioon.

Activities: Tarjoaa pääsyn Käyttäjän listaan aktiviteeteista.

Age range: Tarjoaa pääsyn Käyttäjän ikähaarukkaan.

5.2. Mainonta

Tämänkaltainen palvelu sallii Käyttäjän Datan käytön mainontaviestinnän tarkoituksiin. Nämä viestinnät näytetään bannereina ja muina mainoksina tällä Verkkosivulla, mahdollisesti perustuen Käyttäjän mielenkiinnon kohteisiin.

Tämä ei tarkoita, että kaikki Henkilötiedot ovat käytössä tähän tarkoitukseen. Käytön tiedot ja ehdot näkyvät alla.

Jotkin palvelut mainittuna alla saattavat käyttää Jäljittimiä tunnistaakseen Käyttäjät tai ne saattavat käyttää käyttäytymisen uudelleen kohdentamisteekniikkaa, eli käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin ja käyttäytymiseen perustuvien mainosten näyttämistä, sisältäen myös Verkkosivun ulkopuolella olevat. Lisää tietoa saat asiaankuuluvien palveluiden tietosuojakäytännöstä.

Lisäksi mahdollinen kieltäytyminen minkä tahansa alla olevien palveluiden tarjoamana, Käyttäjät voivat kieltäytyä vierailemalla Network Advertising Initiative opt-out sivustolla. Käyttäjät voivat myös kieltäytyä tietyistä mainoksista laitteen asetusten kautta, kuten laitteen mainosasetuksista puhelimelle tai mainosasetuksista yleisesti.


Microsoft-mainonta (Microsoft Corporation)

Microsoft-mainonta on mainontapalvelu, jonka tarjoaa Microsoft Corporation. Käsitellyt Henkilötiedot: Tracker; Usage Data.

Privacy Policy Opt Out (US)Criteo (Criteo SA)

Criterio on mainontapalvelu, jonka tarjoaa Criterio SA.

Käsitellyt Henkilötiedot: Tracker; Usage Data.

Privacy Policy Opt Out (FRA)

5.3. Analytiikka

Nämä palvelut tässä osiossa mahdollistavat Omistajan seurata ja analysoida verkkoliikennettä ja sitä voidaan käyttää Käyttäjän käyttäytymisen seuraamiseen.


Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaa Google Inc. (“Google”). Google käyttää kerättyä Dataa tämän Verkkosivun käytön jäljittämiseen ja tutkimiseen, valmistaa raportteja sen aktiviteeteista ja jakaa ne muiden Googlen palvelujen kanssa. Google saattaa käyttää kerättyä Dataa kontekstoimaan ja personalisoimaan mainoksia sen omalla mainosverkolla.

Käsitellyt Henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot.

Privacy Policy Opt Out (US)Google Ads konversioseuranta

Google Ads konversioseuranta on analytiikkapalvelu, jonka tarjoaa Google LLC tai Google Ireland Limited, riippuen mistä sijainnista tätä Verkkosivua käytetään, joka yhdistää Google Ads mainosverkoston datan tällä Verkkosivulla suoritettujen toimintojen kanssa. Käsitellyt Henkilötiedot: Jäljitin; Käyttötiedot.

Place of processing: US – Privacy Policy; IRL – Privacy Policy.

5.4. Yhteys Käyttäjään

Postituslista tai Uutiskirje (Tämä Verkkosivu)

Rekisteröitymällä postituslistaan tai tilaamalla uutiskirjeen, Käyttäjän sähköpostiosoite lisätään yhteystietoluetteloon sisältäen ne, jotka saattavat vastaanottaa sähköpostiviestejä sisältäen kaupallisista tai tarjous luonteisista informaatiota koskien tätä Verkkosivua. Sinun sähköpostiosoitteesi saatetaan myös lisätä listalle tälle Verkkosivulle kirjautumisesta johtuen tai ostoksen tekemisen seurauksena.

Käsitellyt Henkilötiedot: sähköpostiosoite.

5.5. Sisällön suorituskyvyn ja ominaisuuksien testaus (A/B testaus)

Tässä osiossa olevat palvelut sallivat Omistajaa seurata ja analysoida Käyttäjän vastausta liittyen verkkoliikenteeseen tai käyttäytymiseen liittyen muutoksiin rakenteessa, tekstissä tai missä tahansa muussa tämän Verkkosivun osiossa.


Google-optimointi

Google-optimointi on A/B-testaus palvelu, jonka tarjoaa Google LLC tai Google Ireland Limited, riippuen mistä sijainnista tätä Verkkosivua käytetään, (“Google”). Google saattaa käyttää Henkilötietoja kontekstoimaan ja personalisoimaan mainoksia sen omalla mainosverkolla.

Käsitellyt Henkilötiedot: Jäljitin, Käyttötiedot

US – Privacy Policy; IRL – Privacy Policy.


5.6. Sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta

Tämänkaltainen palvelu mahdollistaa sinun tarkastella sisältöä ulkoisilta alustoilta suoraan tämän Verkkosivun sivuilta ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Tämänkaltainen palvelu saattaa silti kerätä verkkoliikenteen dataa sivuilta, joissa palvelu on asennettu, jopa mikäli Käyttäjät eivät käytä sitä.Google Fonts

Google Fonts on kirjaisin visualisointipalvelu, jonka tarjoaa Google LLC tai Google Ireland Limited, riippuen sijainnista, josta tätä Verkkosivua käytetään, joka sallii tämän Verkkosivun sisällyttää tällaista sisältöä sen sivuilta.

Käsitellyt Henkilötiedot: Käyttötiedot, erilaisia Datan tyyppejä kuten määritelty palvelun tietosuojakäytännössä.

US – Privacy Policy; IRL – Privacy Policy.

5.7. Vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja alustojen kanssa

Tämänkaltainen palvelu mahdollistaa vuorovaikutuksen sosiaalisten verkostojen ja muiden ulkoisten alustojen kanssa suoraan tältä Verkkosivulta.

Vuorovaikutus ja informaatio, joka on saatu tämän Verkkosivun kautta on aina riippuvainen Käyttäjän yksityisasetuksista jokaiselle sosiaaliselle verkostolle.

Tämänkaltainen palvelu saattaa silti kerätä verkkoliikenteen dataa sivuilta, joissa palvelu on asennettu, jopa mikäli Käyttäjät eivät käytä sitä.

Uloskirjautumista vastaavilta palveluilta suositellaan, jotta käsiteltyä dataa tällä Verkkosivulla ei tulla yhdistämään takaisin Käyttäjän profiiliin.


Facebook Like button and social widgets (Facebook, Inc.)

The Facebook Like button and social widgets ovat palveluja, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen Facebookin sosiaalisen verkoston kanssa, jonka tarjoaa Facebook, Inc. Käsitellyt Henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot.

Privacy Policy (US)

5.8. Rekisteröinti ja todentaminen

Rekisteröitymällä tai todistamalla, Käyttäjä sallii tämän Verkkosivun todentaa heidät ja antaa heille pääsyn palveluihin.

Riippuen mitä alla on kuvattu, kolmannet osapuolet saattavat tarjota rekisteröitymis -ja todentamispalveluja. Tässä tapauksessa, tämä Verkkosivu saa pääsyn kolmansien osapuolien palveluiden varastoimaan Dataan rekisteröimis- ja todentamistarkoituksiin.


Palauteyritykset

Käyttäjät voivat antaa arvioinnin vain tapauksissa, jolloin he suostuvat lähettämään heidän sähköpostiosoitteensa ja henkilötietonsa palauteyritykselle. He voivat tehdä päätöksen tilauksen viimeisessä vaiheessa.

Lisää tietoa Tietosuojakäytännöstä voit löytää heidän verkkosivuiltaan.

Me käytämme näitä palauteyrityksiä:

Trustpilot - Privacy Policy.

Trustedshops - Privacy Policy.

eKomi - Privacy Policy.

Ceneo - Privacy Policy.


Suora rekisteröinti (Tämä Verkkosivu)

Käyttäjä rekisteröityy täyttämällä rekisteröintilomakkeen ja tarjoamalla Henkilötiedot suoraan tälle Verkkosivulle.

Käsitellyt Henkilötiedot: osoite; kaupunki; yrityksen nimi; maa; sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; puhelinnumero; ALV Numero; Postinumero.


Facebook Todentaminen (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Todentaminen on rekisteröinti- ja todentamispalvelu, jonka tarjoaa Facebook Ireland Ltd ja se on yhteydessä Facebookin sosiaaliseen verkostoon.

Käsitellyt Henkilötiedot: erityyppiset Tiedot kuten määritelty palvelun tietosuojakäytännössä.

Privacy Policy (IRL)

5.9. Uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiskohdistaminen

Tämänkaltainen palvelu sallii tämän Verkkosivun ja sen kumppaneiden tiedottaa, optimoida ja näyttää mainontaa riippuen Käyttäjän aiemmasta käytöstä tällä Verkkosivulla. Tätä aktiviteettia helpottaa Käyttötietojen seuraaminen ja Jäljittimien käyttö kerätäkseen informaatiota, joka sitten siirretään kumppaneille, jotka hallitsevat uudelleenmarkkinointia ja käyttäytymiskohdistamista.

Jotkut palvelut tarjoavat uudelleenmarkkinoinnin vaihtoehtoa perustuen sähköpostiosoitteiden listaan.

Minkä tahansa opt-out ominaisuuden lisäksi, jonka alla olevat palvelut tarjoavat, Käyttävät voivat vetäytyä pois vierailemalla Network Advertising Initiative opt-out-sivulla.

Käyttäjät voivat myös jättäytyä pois tietyistä mainostoiminnoista sovellettavan laitteen asetuksista, kuten laitemainonta-asetuksista puhelimelle tai yleisistä mainosasetuksista.


Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criterio Dynamic Retargeting on uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiskohdistamisen palvelu, jonka tarjoaa Criterio SA., joka yhdistää tällä Verkkosivulla olevan toiminnan Criterio advertising networkin kanssa.

Käsitellyt Henkilötiedot: Jäljitin; Käyttötiedot.

Privacy Policy Opt Out (FRA)


Facebook Uudelleenmarkkinointi (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Uudelleenmarkkinointi on uudelleenmainonnan ja käyttäytymiskohdentamisen palvelu, jonka tarjoaa Facebook Ireland Ltd, joka yhdistää tämän Verkkosivun toiminnan Facebookin mainosverkostoon.

Käsitellyt Henkilötiedot: Jäljitin; Henkilötiedot.

Privacy Policy Opt Out (IRL)


Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Custom Audience on uudelleenmainonnan ja käyttäytymiskohdentamisen palvelu, jonka tarjoaa Facebook Ireland Ltd, joka yhdistää tämän Verkkosivun toiminnan Facebookin mainosverkostoon. Käyttäjät voivat vetäytyä syrjään Facebookin käytön evästeistä mainoksien personoinnista vierailemalla tällä opt-out -sivulla.

Käsitellyt Henkilötiedot: sähköpostiosoite; Jäljitin.

Privacy Policy Opt Out (IRL)

5.10. Tag Management

Tämänkaltainen palvelu auttaa Omistajaa hallitsemaan tageja tai skriptejä, joita tämä Verkkosivu tarvitsee keskitetysti.

Tämä johtaa siihen. että Käyttäjän Data virtaa näiden palvelujen läpi, mahdollisesti johtaen tämän Datan säilyttämiseen.

Google Tag Manager

Google Tag Manager on tagien hallinnointipalvelu, jonka tarjoaa Google LLC tai Google Ireland Limited, riippuen mistä sijainnista tätä Verkkosivua käytetään.

Käsitellyt Henkilötiedot: Käyttötiedot.

US– Privacy Policy; IRL– Privacy Policy.

5.11. Liikenteen optimointi ja jakelu

Tämänkaltainen palvelu mahdollistaa tämän Verkkosivun jakaa sen sisältöä käyttämällä palvelimia, jotka sijaitsevat eri maissa ja optimoidakseen sen suorituskykyä. Mitkä Henkilötiedoista käsitellään riippuu ominaisuuksista ja tavasta, jolla näitä palveluja sovelletaan. Niiden toiminto on suodattaa vuorovaikutusta tämän Verkkosivun ja Käyttäjän selaimen välillä.

Ottaen huomioon tämän systeemin laajan jakauman, on vaikeaa määritellä sijainnit, jotka sisältävät ja levittävät Käyttäjän Henkilötietoja.


Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare on liikenteen optimointi- ja jakelupalvelu, jonka tarjoaa Cloudflare Inc. Tapa, jolla Cloudflare on integroitu tarkoittaa, että se suodattaa kaiken liikenteen tämän Verkkosivun läpi, eli vuorovaikutus tämän Verkkosivun ja Käyttäjän selaimen välillä, samalla mahdollistaen analyyttisten tietojen keräämisen tältä Verkkosivulta.

Käsitellyt Henkilötiedot: Jäljitin; erilaiset Datan tyypit kuten tarkennettu palvelun tietosuojakäytännössä.

Privacy Policy (US)

5.12. Toimitusyritykset

Käyttäjien henkilötiedot ovat myös tarpeellisia lähettää toimitusyrityksille, jotka huolehtivat tilauksen toimituksesta käyttäjille. Käyttäjät voivat päättää, mitä toimitusyritystä käytetään heidän ostoksessaan.


Toimituksen Suomeen tarjoavat nämä toimitusyritykset:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Průmyslová 5619/1
586 01 Jihlava
Czech Republic
Tel.: +420 567 771 111

United Parcel Service Czech Republic s.r.o.
Ke Kopanině 559
25267 Tuchoměřice
Czech Republic
Tel.: +420 233 003 300

Zásilkovna s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Prague
Czech Republic
Tel.: +420 216 216 516

c/o GLS Finland
Rydöntie 6
20360 Turku
Suomi

United Parcel Service Finland Oy
Niittytie 23
01300 Vantaa
Finland

PostNord
Terminalvägen 24
171 73 Solna
Sverige

5.13. Maksunvälittäjät

PayPal (Europe)
S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal L-2449
Luxembourg
Lisää tietoa Tietosuojakäytännöstä sivulta www.paypal.com.

Klarna
Level 16,
175 Pitt Street
SYDNEY NSW 2000, Australia
Lisää tietoa Tietosuojakäytännöstä sivulta www.klarna.com.

Braintree
PayPal (Europe)
S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal L-2449
Luxembourg
Lisää tietoa Tietosuojakäytännöstä sivulta www.paypal.com.

PayPal (Eurooppa)
Lisää tietoa PayPalista sivulta www.paypal.com.

Google Pay
Lisää tietoa Tietosuojakäytännöstä sivulta www.google.com.

6. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksia liittyen heidän Dataan, jota Omistaja käsittelee. Tarkemmin, Käyttäjillä on seuraavat oikeudet:

● Peruuttaa heidän suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjillä on oikeus peruuttaa heidän suostumuksensa tapauksissa, joissa he ovat aiemmin antaneet suostumuksensa heidän Henkilötietojensa käsittelyyn.

● Vastustaa heidän Datansa käsittelemistä. Käyttäjillä on oikeus vastustaa heidän Datansa käsittelemistä, jos käsitteleminen tapahtuu muulla laillisella tavalla kuin heidän suostumuksellaan. Lisätietoa on tarjolla kohdistetussa kohdassa alla.

● Pääsy heidän Dataan. Käyttäjillä on oikeus tietää, jos heidän Dataansa käsitellään Omistajan taholta, saada tietoa koskien tiettyjä käsittelyn osia ja saada kopio heidän Datastaan, jota käsitellään.

● Tarkistaa ja etsiä oikaisua. Käyttäjillä on oikeus saada tarkistaa heidän Datansa oikeellisuus ja pyytää sen päivittämistä tai korjaamista.

● Rajoittaa heidän Datansa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus, tietyissä olosuhteissa, rajoittaa heidän Datansa käsittelemistä. Tässä tapauksessa, Omistaja ei käsittele heidän Dataansa muussa tapauksessa kuin sen säilyttämisessä.

● Heidän Henkilötietojensa poistaminen. Käyttäjillä on oikeus, tietyissä olosuhteissa, saada heidän Datansa poistettua Omistajalta.

● Saada heidän Tietonsa ja saada se siirrettyä toiselle taholle. Käyttäjillä on oikeus saada heidän Tietonsa jäsennellysti, yleisesti käytettynä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä, jos teknisesti mahdollista, saada se siirrettynä toiselle taholle ilman esteitä. Tämä säännös on sovellettavissa, mikäli Data käsitellään automaattisesti, tarkoittaen, että käsittely perustuu Käyttäjän suostumukseen sopimuksella, jossa Käyttäjä on mukana tai ennen sopimusta velvoitettuna.

● Tehdä valitus. Käyttäjillä on oikeus tehdä valitus heidän toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

6.1. Yksityiskohtaiset tiedot oikeudesta vastustaa käsittelyä.

Kun Henkilötietoja käsitellään yhteisen hyvän vuoksi, viranomaisen käytössä Omistajan taholla tai Omistajan laillisten etujen tavoittelemiseen, Käyttäjät voivat vastustaa tällaista käsittelyä antamalla perustan tiettyyn tilanteeseen, joka oikeuttaa vastustuksen. Käyttäjien tulee tietää, että kuitenkin, mikäli heidän Henkilötietojaan käsitellään suoraan markkinoinnin tarkoituksiin, he voivat vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa, ilman perustelujen antamista. Lisätietoa siitä, käsitteleekö Omistaja Henkilötietoja suoran markkinoinnin tarkoituksiin Käyttäjät voivat viitata tämän dokumentin merkityksellisiin kohtiin.

6.2. Kuinka käyttää näitä oikeuksia

Kaikki pyynnöt käyttää Käyttäjäoikeuksia voidaan ohjata Omistajalle tässä dokumentissa tarjottujen yhteystietojen kautta. Nämä pyynnöt voidaan käyttää ilman kuluja ja Omistaja tarkastelee niitä niin pian kuin mahdollista ja aina yhden kuukauden sisällä.

6.3. Tili & Henkilötietojen poistaminen

Käyttäjä voi halutessaan pyytää tilin poistamista ja sen mukana heidän henkilötietoja, minkä voi tehdä ottamalla yhteyttä Omistajaan ja Datan rekisterinpitäjään osoitteessa privacy@europosters.eu.

7. Lakitiedot

Tämä tietosuojalausunto on valmisteltu perustuen useampaan lainsäädännön säännöksiin, mukaan lukien Art. 13/14 Säädös (EU) 2016/679 (Yleinen tietosuoja-asetus). Tämä tietosuojakäytäntö koskee yksinomaan tätä Verkkosivua, jos ei toisin mainittu tässä dokumentissa.

Viimeisin päivitys: Helmikuu 17, 2021EuropostersKoristele elämäsi

Vuodesta 1999 asti, Europosters on ollut yksi parhaiten julisteita, seinätaide printtejä ja lisensoituja tuotelahjoja myyvä yritys Tšekin tasavallassa sekä koko Euroopassa. Valikoimastamme löydät suuren määrän elokuvien, pelien ja urheilun julisteita kaikista koista sekä suuren valikoiman omaperäisiä lahjoja Star Wars ja Harry Potter -elokuvien, sarjakuvien tai koko Warner Bros yhtiön faneille. Me tiedämme, että mukit, hahmot, palapelit ja vaatteet ovat parhaita lahjoja kaikille iästä riippumatta. Mutta jos olet sisustamisen ystävä, olet myös oikeassa paikassa! Tulostamme päivittäin seinätapetteja, piirroksia, valokuvia ja taidejäljennöksiä ja lähetämme niitä 25 maahaan tehdäksemme asiakkaamme onnellisiksi.


Yhteys:

E-mail: info@europosters.eu

Tel.: +44 20 3996 3131 (vain englanniksi)

Maanantai – Perjantai ǀ 8:00 – 18:00

 

© 1999–2024 Europosters. Kaikki oikeudet pidätetään.

Top